“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”16-17/11/2019

“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”16-17/11/2019

“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”16-17/11/2019

“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”16-17/11/2019

“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”16-17/11/2019
“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”16-17/11/2019
Menu Tiếng Việt English Đăng ký - Đăng nhập

“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều d

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

KHOA Y

BỘ MÔN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….tháng.… năm 2019

 

THÔNG BÁO

                      Kính gửi: Ban giám đốc các Bệnh Viện

                                       Điều dưỡng trưởng phòng mỗ

                                          Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại CTCH

 

V/v: Tổ chức chương trình đào tạo Y Khoa liên tục chuyên ngành Chấn thương hỉnh hình

 

Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức cho các điều dưỡng đang công tác liên quan đến Chấn thương Chỉnh hình, Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình kết hợp với Tổ Chức AO Alliance tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo Y Khoa liên tục với chuyên đề

“ Cập nhật kiến thức xử trí gãy xương cơ bàn theo nguyên lý AO dành cho nhân viên phòng mỗ và điều dưỡng chấn thương chỉnh hình”

Thời gian : từ 7h30 16/11-17/11/2019

Địa điểm: giảng đường bệnh học lâm sàng Đại học Y Dược TPHCM

Số lượng học viên dự kiến: 60 người

Phí tham dự/học viên: 300.000 VNĐ/ học viên

Đăng ký theo địa chỉ mail : bstranvanvuong@gmail.com  hoặc đăng ký tại chỗ từ 7h ngày 16/11/2019 tại giảng đường bệnh học lâm sàng  Đại học Y Dược TPHCM

Đính kèm Chương trình giảng dạy

Trân trọng./.

Trưởng Bộ Môn Chấn Thương Chỉnh Hình

PGSTS Đỗ Phước Hùng

Tin tức khác

Thảo luận
Đăng ký nhận tin
backtop